Álvaro Sordo 2020.©

Cultura Interiorista

Vida / Bizia / Life

Cápsula Vital

Paz / Pakea / Peace

Cultura Interiorista

Sentido / Zentzumena / Sense

Cápsula Vital

Instinto / Sena / Instinct

Cultura Interiorista

Armonía / Harmonia / Harmony

Cápsula Vital

Reflexión / Hausnarketa / Reflection

Cultura Interiorista

Color / Kolorea / Colour

Cápsula Vital

Imagen / Irudia / Image

Cultura Interiorista

Dibujo / Marrazkia / Drawing

Cápsula Vital

Empatía / Enpatia / Empathy

Cultura Interiorista

Equilibrio / Oreka / Balance

Cápsula Vital

Personal / Pertsonala / Personal

Cultura Interiorista

Somos arquitectos interioristas que aplicamos nuestros conocimientos en ofrecer soluciones que se adapten a ti. Desde los proyectos BasePlus, en los que te proponemos la mejor fórmula para la optimización de tu espacio, sin compromisos; la aplicación de las técnicas PassiveHaus para la optimización energética en la construcción o rehabilitación de tu vivienda; hasta BurbujaConfort, el desarrollo integral y personal de tu proyecto interiorista.

Creamos ambientes personales. Creamos ambientes sostenibles. Tu casa. Tu lugar lleno de vida. Tu cápsula vital.

Te ayudamos a llegar al ideal perfecto de casa en el que deseas vivir. Lo emocionante es redecorar, redefinir espacios. Crea tu cápsula vital, tu mundo, tu pequeño universo. Una experiencia vital. Una oportunidad para cambiar hábitos, reordenar ideas y ser honesto y sincero contigo mismo. Vive una experiencia llena de carácter y compromiso, vive la esencia de las cosas. Nada mejor que hacerlo a tu manera. Crear algo que sea parte de ti.

Gure ezaguera, zure neurrira egokituko diren erantzunetara aplikatzen ditugun arkitekto interioristak gara. BasePlus, zure espazioa optimizatzeko formularik egokienak proposatzen dizkizugun proiektuetatik hasi; PassiveHaus, zure etxearen eraikuntzan edo erreforman, optimizazio energetikorako tekniken aplikaziotik pasatuta; BurbujaConfort, zure proiektu interiorista oso eta pertsonala garatu arteraino.

Anbiente pertsonalak sortzen ditugu. Anbiente jasangarriak sortzen ditugu. Zure etxea. Biziz betetako zure txokoa. Zure kapsula bitala.

Bizi nahiko zenukeen etxearen ideal perfektoa lortzen laguntzen zaitugu. Zirraragarriena berdekoratzea, espazioak berdefinitzea da. Zure kapsula bitala sortu, zure mundua, zure unibertso txikia. Esperientzia bital bat. Ohiturak aldatzeko aukera bat, ideiak berordenatzekoa, zerorrekin egiati eta zintzo izatekoa. Konpromiso eta karakterez betetako esperientzia bat bizi, gauzen funtsa bizi. Zure erara egitea baino hoberik ez da. Zure parte izango den zeozer sortu.

We are interior design architects that make use of our know-how to offer solutions that suit you. From the BasePlus projects, where we suggest the best formula to optimize your space, with no strings attached; PassiveHaus techniques for energy optimization in your new house construction or refurbishment; just to ComfortBubble, the comprehensive and personal development of your interior design project.

We create personal ambiences. We create sustainable ambiences. Your home. Your lively place. Your vital capsule.

We help you reach the perfect ideal home in which you’d like to live. The exciting thing is to redecorate, redefine spaces. Create your life capsule, your world, your little universe. A vital experience. An opportunity to change habits, reorder ideas and be honest and sincere with yourself. Live an experience full of character and commitment, live the essence of things. Nothing better than doing it your way. Create something that is part of you.

alvaro-sordo-20

Berezikoetxe, 1 – 48960
Galdakao – Bizkaia

Top